❤ Not your keys, not your coins

❤ DEL 1 – Not your keys, not your coins

❤ DEL 2 – Not your keys, not your coins

❤ BIP39 – Seed, seed phrase, recovery phrase, backup seed…

BIP39 (Bitcoin Improvement Proposal 0039) är standarden för att generera ett så kallat “Mnemonic seed”, vars grundidé går ut på att du skall kunna memorera ditt frö. Det har forskats på vår förmåga att minnas och de ord som utgör frö’t är resultatet av denna forskning. Orden är i ett frö till antalet 12 eller 24 och väljs från en lista på totalt 2048 ord. Men det är egentligen inte orden i sig som är relevanta, utan dess placering i listan. Ett klicka här och du kan du se alla ord på olika språk.

Innan man kom på idén med seed words, så genererade man nycklarna manuellt, vilket ledde till att man ofta fick massor av olika privata nycklar att hålla koll på och speciellt jobbigt blev det då om man höll på med flera olika tillämpningar som behövde egna nyckelpar.

I och med skapandet av ett seed, så fick man nya möjligheter att använda samma seed till massor av tillämpningar och vi står bara på tröskeln till vad detta kommer betyda för oss.

❤ BIP32 – Hierarchical Deterministic Wallets

När jag nämner “tillämningar” ovan, så menar jag att ditt seed inte behöver ha med bitcoin eller någon annan kryptovaluta att göra. Det finns massor av andra användningsområden som behöver ett frö att utgå ifrån. BIP32 är en standard för så kallade HD Plånböcker, vilka kan hantera så väl kryptovalutor som identiteter, ägarskap, vaccinationspass, etc etc. Och på ett sätt som är ljusår mycket säkrare för din integritet än hur det fungerar idag.

❤ Distribuerade Identiteter

Bara för att presentera ett exempel, så vill jag berätta om Distribuerade Identiteter vilket inom kort kommer vara standard i det mesta vi gör. Tänk dig att ditt frö är grunden till din distribuerade identitet, men varje gång du visar din identitet – så visar du en unik version. En identitet som du själv kontrollerar och som ej kommer kunna avslöja något om dig som du själv inte har godkänt. Och du kan skapa hur många unika identiteter som helst, slänga dem när du vill och allt detta utan att någon kan spåra det till dig – om du inte vill det. Tiden för spårbarhet i allt du gör är förbi. Du äger din data och förtag som använder den kommer betala dig för att använda den.

Jag hoppar du förstår att ditt seed, ditt frö, är det allra viktigaste du äger.