❤ Mina uppsatser vid Stockholms Universitet

B UPPSATS: “OUR CURRENCY, BUT YOUR PROBLEM”

“Our currency, but your problem” var hur Richard Nixons finansminister John Connally berömt benämnde dollarn år 1971 för en grupp europeiska finansministrar, och jag tror att många än idag skulle kunna hålla med. Min B-uppsats, skriven på Stockholms Universitet, riktar sig till just detta – den rådande dollarhegemonin, mer precist – hur BRICS skulle kunna utmana den.

Länk till uppsatsen > Svensk, Engelsk

C UPPSATS: “BITCOIN I UTVECKLINGSLÄNDER”

Som avslutning på min B-uppsats föreslår jag att vidare forskning bör rikta sig till hur blockkedjeteknologin (och Bitcoin) kan avgöra ett potentiellt hot mot dollarhegemonin. Det var där min C-uppsats skulle ta fart. Att skriva om Bitcoin i uppsatsen var givet, men istället för hotet mot dollarhegemonin valde jag att fokusera på Bitcoins potentiella möjligheter i utvecklingsländer. Trevlig läsning!

Länk till uppsatsen > Svensk, Engelsk